Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA a IA - školenie trénerov a inštruktorov juda/aikida II. kvalifikačného stupňa

judo/aikido II. stupeň – 2. špeciálna časť


03. 09. 2019 09.29 hod.

Program špeciálnej časti – judo/aikido pre (II. stupeň) – 6.9.-8.9.2019

 

Aktuálne aktivity 2019/2020