Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA - školenie inštruktorov jogy I. kvalifikačného stupňa

joga I. stupeň – všeobecná časť


15. 08. 2019 13.42 hod.

Program všeobecnej časti – joga pre (I. stupeň) – 20.9.-22.9.2019