Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA- školenie inštruktorov jogovej terapie II. kvalifikačného stupňa

inštruktor jogovej terapie II.stupeň - 1. všeobecná časť


16. 10. 2019 09.05 hod.

Program 1. všeobecnej časti pre (II.stupeň) – 7.2.-9.2.2020