Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pozývame vás na Deň otvorených dverí 2019

uskutoční sa 13. septembra 2019 o 9:00 hod. pre uchádzačov z Bratislavy a blízkeho okolia o 11:00 hod. pre mimobratislavských uchádzačov


10. 09. 2019 14.36 hod.

Miesto: Aula prof. Stráňaia
Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Program:

  1. Privítanie v aule prof. Stráňaia.
  2. Informácie o FTVŠ UK a o prijímacom konaní:
  • charakteristika ponúkaných študijných programov,
  • pohybová časť prijímacej skúšky - názorné ukážky,
  • zameranie teoretického písomného testu,
  • prihlášky a dotazník športovej výkonnosti,
  • prípravný kurz z gymnastiky a z plávania,
  • diskusia.

 

Pre vyžrebovaných účastníkov sú pripravené ceny.


V tento deň ponúka FTVŠ UK účastníkom dňa otvorených dverí
možnosť absolvovať prípravný kurz z gymnastiky, z plávania a zo
športových hier zdarma.

Podmienky účasti na prípravnom kurze počas
dňa otvorených dverí - vhodné športové oblečenie.
Na gymnastiku - gymnastický cvičebný úbor (MUŽI: tričko, gymnastické
cvičky, príp. ponožky; ŽENY: gymnastický dres, príp. elastické
nohavice).


Na plávanie - plavky, nie bermudy, plavecká čiapka (je povinná),
odporúčame ešte plavecké okuliare a vhodnú obuv k bazénu.
Na športové hry - halovú športovú obuv, trenírky, tričko.


Súbory:
Dod_ftvs_2019___1_.pdf3.7 M