Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Študijný program športová kinantropológia

Mgr. Juraj Pecho
Termín:28. júna 2018 (štvrtok) o 9.00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-109
Téma:Limitujúce faktory výkonu v yo-yo intermitentnom teste futbalistov
Školiteľ:prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Študijný program športová humanistika

Mgr. Klaudia Kukurová
Termin:28. júna 2018 (štvrtok) o 11.00 hod.
Miesto konania:učebňa I-37
Téma:Vnímanie telesného výzoru a motivácia k cvičeniu dospelých ľudí z vybraných štátov strednej Európy
Školiteľ:doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.

Študijný program športová edukológia

Mgr. Karol Mikuška
Termín:28. júna 2018 (štvrtok) o 11.30 hod.
Miesto konania:učebňa 0-109
Téma:Vplyv úpolových aktivít na všeobecnú pohybovú výkonnosť žiakov základných škôl
Školiteľ:doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.