Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác v ak. roku 2018/19

Študijný program športová edukológia

Mgr. Matej Halaj
Termín:19. júna 2019 (streda) o 10:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-109
Téma:Rozvoj rýchlostno-silových schopností s využitím rozložených sérií s hmotnosťou závažia v zóne nad 90 % z výkonového maxima
Školiteľ:prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Mgr. Lucia Plevková
Termín:19. júna 2019 (streda) o 12:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-109
Téma:Vplyv diferencovaných pohybových programov na motorickú výkonnosť a body image mladších a starších žiačok
Školiteľ:doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
Mgr. Tomáš Pupkay
Termín:20. júna 2019 (štvrtok) o 14:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-109
Téma:Vplyv tonizácie na motorickú výkonnosť
Školiteľ:prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD, 
Mgr. Róbert Ollé
Termín:20. júna 2019 (štvrtok) o 16:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-109
Téma:Vplyv plyometrického tréningu na motorickú výkonnosť volejbalistiek
Školiteľ:doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

Študijný program športová humanistika

Mgr. Lucia Petríčková
Termin:24. júna 2019 (pondelok) o 9:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-70
Téma:Pohybové aktivity a spokojnosť so životom učiteľov telesnej a športovej výchovy
Školiteľ:doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Mgr. Ivana Ferenc
Termin:24. júna 2019 (pondelok) o 11:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-70
Téma:Reflexie a interpretácia športu v sociokultúrnej antropológii so zameraním na fitnes a kulturistiku
Školiteľ:prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.
Mgr. Michal Bábela
Termin:24. júna 2019 (pondelok) o 13:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-70
Téma:Elektronický vzdelávací systém ako prostriedok edukácie, získavania a tvorby sústavy poznatkov v oblasti športu
Školiteľ:prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.