Aktuality

VOĽBY DO ORGÁNOV SOV

Na 51. valnom zhromaždení SOV dňa 26.11.2016 bol do Výkonného výboru (VV SOV) - strešného orgánu slovenského športu, ako bývalý viacnásobný olympionik s účasťou na zimných aj letných OH a ako prvý akademický funkcionár v histórii, zvolený dekan fakulty doc. Marián Vanderka, PhD.

Promócie absolventov magisterského štúdia - zoznam...29. 06. 2017

Zoznam absolventov magisterského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu, ktorí sa zúčastnia promócie dňa 7.júla 2017 o...

Obhajoby dizertačných prác - športová kinantropológia v...30. 05. 2017

Dovoľujeme si Vás informovať o obhajobách dizertačných prác v študijnom programe ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA

FTVŠ UK víťazom VŠ ligy 2016/2017 v basketbale - video...19. 05. 2017

finále ženy: PRIF+FTVŠ UK-FMFI UK | finále muži: FTVŠ UK-FMFI+FM UK "A"

Vyšlo aprílové číslo Našej univerzity26. 04. 2017

100+ klasických maratónov prof. Josefa Oborného z FTVŠ UK (článok na strane 28)

ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY NA FTVŠ UK 2017 sú V Y P R E D A N É13. 04. 2017

Denný detský tábor pre deti od 6 do 15 rokov - leto 2017. Cieľom je poskytnúť zaujímavý športový program a propagovať pohybové aktivity medzi deťmi. !!! V Y P...

Slanina a bravčová masť. Sú naozaj zdravé?15. 03. 2017

Rozhovor s doc. RNDr. Viktorom Bielikom, PhD. z katedry športovej kinantropológie v televízii JOJ (video zo dňa 14.3.2017)

Jeden darca – sedem životov (diskusia o transplantácii...15. 11. 2016

23. novembra 2016 (streda) o 13.30 hod., Aula Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Odbojárov 10, Bratislava

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK14. 11. 2016

21. novembra 2016 (pondelok) o 13.00 hod, Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Správy od 11 do 20 z 21