Aktuálne aktivity 2017/2018

Vzdelávanie trénerov a inštruktorov I. - III. stupňa

SEPTEMBER - DECEMBER 2017
I. stupeňII. stupeňIII. stupeň

všeobecná časť        

                                           

6.-8.október 2017 - program

november-december 2017          

predbežne

november - december 2017

1.časť

2.časť     

predbežne

november - december 2017

1 .časť

2.časť              

 

 

ŠPECIÁLNE ČASTI

šport

(odborná spôsobilosť)   

                                                   

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
cyklistika (tréner)

1.časť október

2.časť november

hokejbal (tréner)

1.časť 24.-26.11.2017

2.časť 1.-3.12.2017

plávanie (tréner)

1.časť 20.-22.10.2017

2.časť 11.11.2017

- záverečné skúšky

synchronizované plávanie (tréner)

1.časť 14.-15. a 17.10.2017

2.časť 20.-22.10.2017

* horolezectvo (tréner)
* jachting (tréner)
* jazdectvo (tréner)
* rýchlostná kanoistika (tréner)
* stolný tenis (tréner)

* tanečný šport (tréner)

- rock and roll

- tance IDO

* tenisx

*vzdelávanie organizuje športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.