Knižnica FTVŠ UKVážení ŠTUDENTI
upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk - napr. novy12@uniba.sk)

Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu – napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.


Vstup do databáz je dostupný mimo priestorov Univerzity Komenského cez vzdialený prístup.