ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Ing. Marcela Bezáková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fitgym

Mgr. Iľja Číž, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Chren, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Luptáková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriela Mlsnová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Róbert Mrázek

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
elektrotechnik, i. n.

Alena Neubauerová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fitgym

Mgr. Peter Olej, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť