Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení

Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení

Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení  je súčasťou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení je primárne zamerané na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti využitia pohybových aktivít v zmierňovaní príznakov starnutia a ako prevencie a liečby rôznych civilizačných ochorení a ochorení z nedostatku pohybu. Všetky projekty riešené v rámci Centra si kladú za hlavný cieľ výstupy v podobe publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch.

Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami a fakultami, vedeckými a výskumnými inštitúciami, štátnymi orgánmi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Centrum vytvára podmienky pre účasť jeho členov na tejto spolupráci.

 

Vedecké publikácie si môžete pozrieť tu!

Personálne obsadenie Centra

Vedúca Centra: Doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.

Vedúci sekcie biomechaniky a motoriky človeka: Mgr. Ján Cvečka, PhD.

Vedúci sekcie fyziológie a molekulárnej biológie: Mgr. Milan Sedliak, PhD.